BACH-VIRÁGTERÁPIA

"A betegség a mai materialista módszerekkel soha nem lesz gyógyítható, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem anyagi eredetű. Amit betegségnek nevezünk, az mélyebb és nagyobb erők hatásának végeredményeképpen alakul ki a testben. Még ha materiális kezelés látszólag eredményre vezet is, nem jelent többet, mint rövid enyhülést, a KIVÁLTÓ OK  megszüntetése nélkül."
                                                                                   Dr. Edward Bach


 

Egy angol orvos, dr. Edward Bach (1886-1936) fedezte fel először, hogy bizonyos virágzó lágyszárú növényeknek és fáknak gyógyító energiájuk van. Bach azért fordult a természethez, mert olyan gyógymódot keresett, amely nem ártalmas, nem durva és helyreállíthatja a test, lélek és szellem egyensúlyát.

Az érzelmeket célzó terápia a testet és a lelket egészséges, kiegyensúlyozott, nyugodt, ellazult állapotba hozza, s ily módon feloldja a testi-lelki betegségtől szenvedő egyén feszültségeit és problémáit. A Bach-virágterápia arra szolgál, hogy megtanuljuk konstruktívan kezelni az emberi természet negatív lelkiállapotait (pl. türelmetlenséget, kishitűséget, bizonytalanságot, féltékenységet), és ismét kapcsolatot találjunk lelki öngyógyító erőinkhez. Célkitűzése továbbá a lelki harmónia és egészség  megteremtése, így minél jobban kibontakozhat és stabilizálódhat a személyiség. Ennek közvetett hatása a nagyobb ellenálló képesség a lelki zavarokkal és a lelki problémákon alapuló testi zavarokkal szemben. 

 

Hogyan működnek a Bach-virágeszenciák?
 

A Bach-virágok "magasabb rendből" származó növények. Mindegyikük bizonyos lelki princípiumot testesít meg és energetikai kifejezéssel élve meghatározott frekvencián rezeg. E "növényi" frekvenciaminták mindegyike megfelel egy lelki frekvenciának az emberi energiamezőben. Bach doktor által felismert 38 lelki potenciál mind az emberi lélek "erénye", egyedileg eltérő súlypontokkal.

A Bach-virágeszenciák katalizátorként helyreállítják a lélek és a személyiség közti blokkolt kapcsolatot, így a lélek ismét megnyilvánulhat a személyiségben. Ott, ahol diszharmónia és merevség uralkodott el, ott ismét élet, pozitív energiák és minőségek fognak áramlani. A virágokat Kozmikus Energiát Kibocsájtó Eszközöknek is nevezik és kisugárzásukkal képesek a mély lelki traumák gyógyítására is. A virágterápia nagy érzelmi változásokat idézhet elő és az eszenciák segítenek megszüntetni a tudatunkban rögzült, helytelen mintaképeket. Hatékonyan és kíméletesen oszlatják el ezeket a túlhaladott rögeszméket és lehetővé teszik az érzelmek teljes kifejeződését és pozitív irányú átalakulását. A hibákat erénnyé alakítják át.

A személyiség a virágfrekvenciák segítségével megtalálja a kivezető utat a zűrzavarból és behatároltságból, visszajut a lelki potenciálokhoz vagy erényekhez és harmóniával ajándékoznak meg minket.

Az eszenciák emelik rezgésszintünket, megnyitják csatornáinkat magasabb Énünk (Önvalónk) befogadására, hogy elárasszák természetünket a számunkra szükséges értékekkel és kimossák a kárt okozó hiányosságokat. Az  eszenciák képesek, -mint egy gyönyörűséges zene vagy  bármilyen nagyszerű felemelő dolog, mely inspirál  bennünket- igazi természetüket felszínre emelni, hogy közelebb kerüljünk lelkünkhöz, így békességet teremtenek bennünk és felszabadítanak szenvedéseink alól. A gyógyírek nem a betegség megtámadásával  hoznak enyhülést, hanem elárasztják testünket magasabb Énünk finom rezgéseivel, melynek jelenlétében a betegség úgy olvad el, mint hó a napsütésben. 

 

A Bach-virágterápia filozófiája

 

A valódi boldogság, amely az egészség előfeltétele és a harmonikus élet alapja, minden ember életében elsődleges fontosságú. Az ember magában hordozza mindazokat a tulajdonságokat, erényeket - még ha csírájában is -, amelyeket el akar érni. Egész élete lehetőség életfeladata beteljesítésére, ahol a betegség nem más, mint a helyes útra terelés eszköze, a kifejlesztésre váró erényektől való eltávolodás jelzés értékű megnyilvánulása. Az „úttól” való elkanyarodás boldogtalanságot, érzelmi egyensúlytalanságot, végső soron pedig betegséget eredményez.

 

 

     

 

 

BACH-VIRÁGOK ÉS LELKIÁLLAPOTOK

 

 

BACH GYÓGYMÓD CÉLJA ÉS EREDMÉNYE

 

Dr. Edward Bach által felfedezett gyógymód legfőbb célja és eredménye az, hogy önmagán belül minden ember újra felfedezheti és megerősítheti a belső irányításával -azaz a felsőbb Énnel- való kapcsolatát. Dr. Bach szerint mindenki meghatározott, csak általa betölthető cél érdekében él a világon, amely úgy lett kiválasztva, hogy a lehető legnagyobb mértékben szolgálja az illető fejlődését. Az élet célja tehát az egyéni jó sors értelmében megtalálása és beteljesítése. E cél elérésében segít a felsőbb Én, már amennyire az ember hajlandó hallgatni rá.

A virágeszenciák abban segítenek, hogy megforduljunk és a sötétségbe vezető ösvény helyett a fény felé tartóra lépjünk. 

 

A felsőbb Én, akinek az egyén személyiségére és az életútjára jóval nagyobb rálátása van, tanácsokkal, megérzésekkel, sugallatokkal és álmok formájában vezeti. Amikor az egyén mindezt nem akarja figyelembe venni és meghallani, akkor lépnek fel betegségek, azonban ha összhangban él felsőbb Énjével akkor az életöröm és az elégedettség érzése a meghatározó.

 

Minden hiba és betegség a tökéletességből hiányzó elemekre világít rá és ezzel esélyt ad a fejlődésére. Ha valaki fel meri vállalni a felelősséget saját sorsáért, akkor a betegség eséllyé válik számára, lehetőséget nyújtva egy teljes, boldog, tevékeny élethez. 

 

Dr. Edward Bach szerint az ember alaphibái a büszkeség, a kegyetlenség, a gyűlölet, az önzés, a tudatlanság, a bizonytalanság és a mohóság, amely mindegyike az Egység ellen irányul. Állítása szerint minden testi-lelki baj ezekből ered. Bach doktor úgy gondolta, hogy a 38 eszencia és azok kombinációi átfogják az emberi szenvedést előidéző összes lelki területet.

 

Minden eszencia adható krónikus és átmeneti problémákra is. Bármely állapot bárkinél megjelenhet, függetlenül attól, hogy egyébként az illetőre melyik típus a jellemző. Az eszenciákkal a betegség kialakulása is megelőzhető, hiszen a közeledő betegség a lelkiállapot megváltozásából előre észlelhető.

 

 

 

VIRÁGESZENCIÁK ÉS LELKIÁLLAPOTOK

 

12 GYÓGYÍTÓ

A 12 gyógyító képezi az alapját a 38 Bach-eszenciának, amelyek 12 lelki típusnak felel meg, melyek a Bach-virágterápia alkati szerei is egyben. Dr. Bach szerint születéskor minden ember ezek valamelyikét választja életfeladatául. Életutunkon szembesülünk azokkal a tennivalókkal és lehetőségekkel, amelyek fejlődésünket, növekedésünket szolgálják. Nem kerülhetjük el őket, az utunkba állnak és felragyognak a hátunk mögül érkező fényben. 

 

1. Bohócvirág – félelmek

2. Napvirág – pánik

3. Apróbojtorján – szenvedés

4. Szikárka – bizonytalanság

5. Iszalag – közömbösség vagy unalom

6. Tárnics – kétségek vagy elkedvetlenedés

7. Katángkóró – mások túlzott korlátozása a gondoskodás által

8. Kisezerjófű – gyengeség, szolgalelkűség

9. Kékgyökér – kételkedés önmagunkban

10. Nebáncsvirág – türelmetlenség

11. Vasfű – túlzott lelkesedés

12. Békaliliom – büszkeség, tartózkodás

 

7 SEGÍTŐ 

 

4 SEGÍTŐ

Dr. Bach szerint a 4 segítő mindegyike valamilyen módon a reményvesztettséggel áll összefüggésben, mivel az érintettek azt képzelik magukról, hogy nem képesek a változásra. A 4 segítő feladata, hogy a krónikus érzelmi állapot mögött rejtőző valódi énre, illetve ezáltal az illető igazi életfeladatára azaz valamely lelki tanulnivalójára mutasson rá. Segítségükkel legyőzhető a rezignáltság. 

 

13. Sülzanót – reménytelenség

14. Tölgyfa – túlfeszített munka miatti levertség

15. Hangafű – önközpontúság, szószátyárság

16. Forrásvíz – túlzott önfegyelem, mások példaképévé válás

 

TOVÁBBI 3 SEGÍTŐ - összeáll a 7 segítő csapat

 

17. Rozsnok – motiváció hiánya

18. Olajfa – lelki, érzelmi vagy fizikai gyengeség

19. Szőlő – dominancia

 

19 GYÓGYÍR

 

20. Cseresznyeszilva – félelem a kontrollvesztéstől

21. Rezgőnyár – meghatározhatatlan félelem, rossz előérzet

22. Vörös vadgesztenye – másokért való aggódás

23. Gyertyán – szellemi kimerültség

24. Jerikói lonc – kóros nosztalgia

25. Vadrózsa – erőtlenség

26. Fehér vadgesztenye – lelki nyugtalanság

27. Vadrepce – lehangoltság, mélabú

28. Vadgesztenyerügy – nem tanul a hibáiból

29. Magyal – bosszús, féltékeny

30. Diófa – könnyen befolyásolható

31. Vadalma – tisztátalanság érzete miatti szégyenérzés

32. Fűzfa – sértődöttség, keserűség

33. Ernyős madártej – szomorúság, bánat, trauma

34. Szelídgesztenye – elkeseredettség, kétségbeesés

35. Szilfa – túlfeszítettség

36. Erdeifenyő – bűntudat, lelkiismeret-furdalás

37. Vörösfenyő – önbizalomhiány

38. Bükkfa – Intolerancia és kritizálás

 

 

Bach-virágterápia konzultáció menete

 

A Bach-virágterápia hozzájárul és beindítja az öngyógyítás folyamatát. A virágok magas és gyógyító rezgéseikkel oldják és gyógyítják a lélekben lévő negatív rezgéseket, mintákat és programokat, segítenek újra megtalálni a lelki harmóniát, nyugalmat és békét. A virágok gyógyító hatását tudatunk pozitív átprogramozásával, megerősítésekkel segítjük és gyorsítjuk. 

Önmagában is kitűnő, szelíd, mellékhatásoktól mentes gyógyító terápia, de nagyon jól kiegészíti az energetikai kezeléseket is, mivel azokat a lelki elakadásokat, blokkokat veszi célba, melyek feldolgozásával elakadtunk vagy feloldásuk meghaladja erőnket. A Bach-virágterápiával célzottan, a testi tünet kiváltó okait illetve lelki blokkjainkat oldjuk és gyógyítjuk.

A Bach-virágterápiás konzultáció ideje kb. 60 perc, ami magába foglalja a probléma feltárását, a gyógyító beszélgetést, a kiválasztási folyamatot és a maximum 7 esszenciából álló, 1 hónapra elegendő virágterápia keveréket, amit 30 ml-es cseppentős üvegben adok át a hozzá tartozó megerősítésekkel együtt.

 

Bach-virágeszencia cseppek szedése

 

 

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS

 

 

Forrás

  • Dr. Edward Bach Bach virágterápia válogatott tanulmányok
  • Vivien Williamson: Bach-terápia és a virágkivonatok 
  • Szabó Norbert – Dr. Várhelyi Gábor: Bach-virágterápia a mindennapokban
  • Julian Barnard: Bach-virágterápia A növényi forma szerepe a gyógyításbsan
  •  Mechthild Scheffer: Az eredeti Bach-virágterápia

  

 

 

 

 

7 SEGÍTŐ